Hướng Dẫn

Hướng dẫn nạp tiền tài khoản bằng chuyển khoản

  • 1826 lượt xem

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN TÀI KHOẢN HỆ THỐNG BẰNG CÁCH CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản BÙI VĂN MẠNH

Số tài khoản 

Nội dung: [Mã khách hàng]

Chủ tài khoản HOÀNG BẢO YẾN

Số tài khoản 

Nội dung: [Mã khách hàng]