Ngày thực hiện Quản trị viên Mã giao dịch Mã KH Lệnh Nội dung Số tiền (vnđ) Ghi chú Tài khoản còn lại (vnđ) ID Chức năng Lệnh FK_sUserID
Ngày thực hiện Quản trị viên Mã giao dịch Mã KH Lệnh Nội dung Số tiền (vnđ) Ghi chú Tài khoản còn lại (vnđ) ID Chức năng Lệnh FK_sUserID
Đang lấy dữ liệu, vui lòng chờ...
1
Xin chào quý khách, Mạnh Hùng Express có thể hỗ trợ gì không ạ?