Tin tức sự kiện

Chính sách hỗ trợ phát triển dành cho người bán 2023-2026

  • 349 lượt xem
  Để giúp mọi thành viên có giải pháp nhập hàng tối ưu nhất. Chúng tôi đã có thêm chính sách hỗ trợ phát triển dành cho người bán trong giai đoạn 2023-2026. Chính sách sẽ có 4 nhóm hỗ trợ gồm:

1. Nhóm StartUp: Chủ yếu hỗ trợ cho những thành viên mới tập kinh doanh bán hàng
*Gói dịch vụ StartUp:
- Phí dịch vụ: 0%
- Phí vận chuyển quốc tế (TQ-HP): 35k/kg
- Bảo hiểm vận chuyển 100%
- Bảo hiểm sản phẩm 100%
Chú ý: gói này thành viên sẽ được hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng, sai mẫu mã, thất lạc.

2. Nhóm Shop: Dành cho thành viên đã có kinh nghiệm lựa chọn các nguồn hàng uy tín
*Gói dịch vụ Shop1:
- Phí dịch vụ: 0%
- Phí vận chuyển quốc tế (TQ-HP): 29k/kg
- Bảo hiểm vận chuyển 100%

*Gói dịch vụ Shop2:
- Phí dịch vụ: 3%
- Phí vận chuyển quốc tế (TQ-HP): 23k/kg
- Bảo hiểm vận chuyển 100%

3. Nhóm Super Shop: Dành cho thành viên nhập hàng theo lô, theo kiện số lượng từ 100kg trở lên

*Gói dịch vụ Super Shop:
- Phí dịch vụ: 1%
- Phí vận chuyển quốc tế (TQ-HP): 16k/kg
- Bảo hiểm vận chuyển 100%
Đăng ký sử dụng các gói hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: 0982692426