Tin tức sự kiện

Hướng dẫn đặt hàng trực tiếp Taobao/Tmall/1688 trên máy tính

  • 2069 lượt xem

Đặt Hàng Trực Tiếp Taobao/Tmall/1688


***---oOo---***


Bước 1: Click vào để cài đặt ngay > Chọn Thêm vào Chrome

ll

Tiếp tục chọn Thêm tiện ích

ll

Bước 2: Vào Taobao.com - Tmall.com - 1688.com

Tìm kiếm sản phẩm cần mua

ll

Bước 3: Chọn các thông tin sản phẩm cần mua như size, màu sắc - mẫu - loại, số lượng, ghi chú

Thêm Sản Phẩm - Thêm sản phẩm vào đơn hàng 

Xóa Sản Phẩm - Xóa/Hủy sản phẩm vừa thêm vào đơn

Gửi Đơn Hàng - Gửi đơn để hệ thống duyệt

Lưu ý:

    • Nếu đã chọn Thêm Sản Phẩm mà không ấn Gửi Đơn Hàng, Hãy chọn Xóa Sản Phẩm để hủy đơn

Hướng dẫn tóm tắt dễ hiểu hơn: