Hướng Dẫn

Hướng dẫn thanh toán hộ

  • 885 lượt xem

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN HỘ TRÊN TAOBAO.COM

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU THANH TOÁN HỘ TRÊN 1688


I. Chọn đăng ký dịch vụ khác

II. Chọn dịch vụ thanh toán hộ

1. Tài khoản yêu cầu: điền tên tài khoản yêu cầu thanh toán hộ

2. Số tiền cần thành toán: Điền số tiền cần thanh toán

3. Nội dung - ghi chú: điền thông tin ghi nhớ nếu cần

III. Chờ nhân viên quản lý tiếp nhận xử lý giao dịch.

- Đề không phải chờ đợi lâu, quý khách xin vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý để được xử lý giao dịch trong thời gian sớm nhất.