Tin tức sự kiện

Thay đổi địa chỉ kho china mới từ ngày 01/06/2023

  • 992 lượt xem

 

 Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, Mạnh Hùng Express xin thông báo thay đổi địa chỉ kho/VP tại Trung Quốc từ ngày 01/06/2023 như sau:

  • Cài đặt địa chỉ kho Trung Quốc (thuộc kho Hà Nội)

Tên người nhận:  Số điện thoại: 

Khu vực: 

Địa chỉ: 

Mã bưu chính: 

  • Cài đặt địa chỉ kho Trung Quốc (thuộc kho Hải Phòng) 

Tên người nhận:  Số điện thoại: 

Khu vực: 

Địa chỉ: 

Mã bưu chính: 

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ trên tài khoản taobao

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ trên tài khoản 1688


Lưu ý: tất cả đơn hàng trước đó vẫn sẽ ký nhận bình thường, Mạnh Hùng Express sẽ hỗ trợ shipper giao hàng tới địa chỉ mới.