Hướng Dẫn

DANH MỤC VOUCHER

  • 3242 lượt xem
CODE VOUCHER

Thời gian Mã khuyến mại Số tiền khuyến mại Điều kiện áp dụng
Ngày Bắt đầu Kết thúc Giá trị đơn hàng từ Điểm
05/05 0h 23h59 FS0505 10.000đ 500.000đ 0
10/05 FS1005
15/05 FS1505
20/05 FS2005
25/05 FS2505
30/05 FS3005