Hướng Dẫn

DANH MỤC VOUCHER

  • 2751 lượt xem
Mã giảm giá Shopchung tháng 3/2021

Thời gian Mã khuyến mại Số tiền khuyến mại Điều kiện khuyến mại
Ngày Bắt đầu Kết thúc Giá trị đơn hàng từ Điểm
06/03 0h 11h59 1T2136 10k

299k

0
12h 17h59 2T2136 20k 399k 0
18h 23h59 3T2136 50k 699k 0
07/03 0h 11h59 1FS2137 25k 539k 0
12h 23h59 2FS2137 25k 550k 0
08/03 0h 23h59 FS2138 30k 699k 0
09/03 0h 23h59 FS2139 30k 699k 0
10/03 0h 23h59 FS21310 30k 699k 0
11/03 0h 23h59 FS21311 30k 699k 0
12/03 0h 23h59 FS21312 30k 699k 0
13/03 0h 23h59 FS21313 30k 699k 0
14/03 0h 23h59 FS21314 30k 699k 0
15/03 0h 23h59 FS21315 30k 699k 0
16/03 0h 23h59 FS21316 50k 999k 0
Từ 0h ngày 17/03 đến 23h59 ngày 31/03 

Mỗi ngày hệ thống sẽ cấp 1 mã khuyến mại

(Mã khuyến mại sẽ tự động hiện thị khi thanh toán)

10.000đ 550k 0