Hướng Dẫn

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ kho bãi tại Trung Quốc

  • 1935 lượt xem

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ kho ký nhận tại TQ trên TAOBAO.COM

Xem tại link: https://youtu.be/MJd6uf6A18U

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ kho ký nhận tại CHINA trên 1688.com

xem tại link: https://youtu.be/7-wvkGotC9o