Hướng Dẫn

hướng dẫn đăng ký vận đơn

  • 1726 lượt xem

I. Đăng nhập vào hệ thống

II. Chọn đăng ký vận đơn

1. Mã bill: điền số vận đơn cần đăng ký

2.Ngày về kho TQ: nếu có thông tin ngày kho TQ ký nhận khách hàng có thể điền vào để chúng tôi có thể dễ dàng quản lý bill kiện còn nếu không có thể bỏ trống.

3.Giá trị kê khai: điền giá trị của sản phẩm nếu khách hàng có sử dụng bảo hiểm cho bill hàng.

4.Bảo hiểm: chọn bảo hiểm cho bill hàng nếu cần

5. Ghi chú: điền thông tin cần thiết để ghi nhớ nếu có.

=> Chọn Gửi đơn vận

- Trường hợp đăng ký nhiều vận đơn 1 lúc thì chọn Thêm đơn vận