Hướng Dẫn

Quy trình tạo và quản lý đơn hàng

  • 4434 lượt xem

DỊCH VỤ ORDER

I. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Tạo đơn hàng: tạo những đơn hàng cần mua trên các website TMĐT Trung Quốc

2. Giỏ hàng: lưu trữ các thông tin đơn hàng chuẩn bị mua.

3. Chờ duyệt: các đơn hàng được hệ thống kiểm duyệt thông tin trước khi mua.

4. Chờ thanh toán: đơn hàng sau khi kiểm duyệt thành công sẽ chuyển sang trạng thái Chờ thanh toán.

5. Đã thanh toán: sau khi quý khách thanh toán đơn hàng thì đơn sẽ ở mục này để chờ nhân viên đặt hàng tiếp nhận.

6. Đang giao dịch: đơn hàng đã được nhân viên đặt hàng tiếp nhận và đang giao dịch với bên bán.

7. Vận chuyển: sau khi giao dịch xong đơn hàng sẽ được vận chuyển về Việt Nam.

8. Kho VN: khi hàng về tới VN sẽ đươc các đơn vị kiểm kho xác nhận và lưu tại trạng thái này.

9. Hoàn thành: khi đơn hàng chuyển đến tay khách hàng thì sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành để kết thúc quy trình mua hàng.

II. HƯỚNG DẪN THAO TÁC

1. Tạo đơn hàng:

 - Khi tạo đơn hàng, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn hình thức tạo đơn: ADD URL và NHẬP TRỰC TIẾP

+ Add url: công cụ hỗ trợ mua hàng trên 3 hệ thống TMĐT: taobao.com, tmall.com, 1688.com   

+ Nhập trực tiếp: công cụ tạo đơn hàng thủ công hỗ trợ mua hàng trên tất cả các website TMĐT

a) ADD URL:

+ Copy link vào khung nhập link taobao,tmall,1688

+ Hệ thống tự động lấy thông tin để quý khách lựa chọn

b) NHẬP TRỰC TIẾP:

♥ Điền đầy đủ thông tin sản phẩm cần đặt.

(*) Nếu bạn muốn đặt nhiều sản phẩm 1 đơn hàng thì click THÊM SẢN PHẨM.

(*) Nếu bạn chưa muốn đặt hàng thì chọn THÊM VÀO GIỎ HÀNG.

(*) Nếu bạn đặt hàng ngày thì chọn GỬI ĐƠN HÀNG.

2. Giỏ hàng:

+ Chọn đơn hàng cần đặt và chọn GỬI ĐƠN HÀNG

+ Sau đó, thông báo tới bộ phận đặt hàng để được kiểm duyệt đơn hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Chờ thanh toán:

+ Chọn đơn hàng cần đặt và Thanh toán đơn hàng.

Lưu ý: tài khoản của quý khách không đủ để thanh toán đơn hàng, xin vui lòng liên hệ nhân viên THU CHI để nạp thêm tiền vào tài khoản.

4. Đã thanh toán:

+ Sau khi đã được thanh toán thì nhân viên đặt hàng sẽ tiếp nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất.

5. Đang giao dịch: 

+ Đơn hàng đang được giao dịch với bên bán.

6. Vận chuyển:

+ Đơn hàng của bạn đang được vận chuyển về Việt Nam.

Lưu ý: khâu này sẽ chia thành 2 điểm tập kết hàng:

* Bên Bán gửi hàng về Kho China:         trung bình 3 ngày.

* Kho China gửi hàng về kho Việt Nam:  24h - 48h.

7. Kho VN:

+ đơn hàng về tới Việt Nam sẽ được lưu tại trạng thái này.

8. Hoàn thành:

+ Khi hàng về tới tay khách hàng thì đơn hàng sẽ được chuyển sang Hoàn thành.